Tweede leven voor SchoonPlein

februari 5, 2016 by

In 2011 lanceerde Vebego Foundation het lesproject SchoonPlein. Een lesprogramma over ‘leren en leven in een schone omgeving’ voor basisscholen i
n Nederland. Met dit interactieve project leren kinderen over het belang van een schone school en hoe zij hieraan zelf kunnen bijdragen. Een bijzonder element is het bezoek van een schoonmaker aan de klas, waarin de leerlingen tijdens een interview hun zelf bedachte vragen kunnen stellen. Daarnaast zijn er vele creatieve opdrachten zoals afvalsjoelen, ruilhandel in de klas en afvalmemory. Met SchoonPlein leren de kinderen dat het schoonhouden van hun leeromgeving en het werk van de schoonmaker hand in hand gaan. Zo werken we samen aan een schone omgeving.

Nadat we SchoonPlein een paar jaar intensief onder de
aandacht hebben gebracht bij zowel de klant-basisscholen van diverse Vebego bedrijven alsook bij andere basisscholen in Nederland, hebben zo’n 140 scholen in Nederland enthousiast deelgenomen aan het project. De reacties waren ontzettend positief. De leerlingen zijn zich meer bewust van hun eigen gedrag en zetten zich ook na het project actief in voor een schonere school. Met dit mooie resultaat hebben we SchoonPlein afgerond.
Maar.. na al die positieve reacties en het nog altijd actuele onderwerp, leek het zonde om het materiaal zomaar in de kast te zetten. We besloten te zoeken naar een manier om SchoonPlein voort te zetten. En dit is gelukt! Als onderdeel van de samenwerking tussen Vebego en Nederland Schoon, heeft SchoonPlein zijn plek gevonden in het nieuwe lesmateriaal van Nederland Schoon. Dit lesprogramma voor basisscholen en BSO’s heeft de titel ‘Aan de slag met Afval’ en is volledig digitaal. Diverse opdrachten van SchoonPlein zijn in dit programma terug te vinden.  En daar zijn we best een beetje trots op!

 

Het materiaal is kosteloos te vinden op: http://www.aandeslagmetafval.nl/.

Ook het originele SchoonPlein lesmateriaal is voor scholen te bestellen via de database van deze website.

16.jpg

Advertenties

Het meten van sociale waarde!

januari 19, 2016 by

C0005403Wat is de waarde van je dienstverlening? Dat is een lastige vraag die steeds meer bedrijven zichzelf stellen. Want als je vindt dat het in de economie, en dus in je organisatie niet alleen om financiële, maar ook om sociale, ecologische en maatschappelijke waarde moet gaan, dan wil je die waarde ook in kaart brengen. Zo concreet en tastbaar mogelijk.

Bedrijven die deze vaak nog ongrijpbare waarde kleur en betekenis geven, weten dan ook beter hoe en waar ze waarde kunnen toevoegen. En bovendien ontdekken ze hoe inzicht in sociale waarde een bouwsteen kan zijn voor strategie en propositie. Ook Vebego heeft de eerste stap gezet in de expeditie naar sociale waardecreatie namelijk in het kapitaliseren van positieve menskracht!

Uitdagingen

De toegenomen aandacht voor sociale waarde is niet uit de lucht komen vallen. De urgentie is hoog. Sociale en maatschappelijke vraagstukken stellen Vebego voor grote uitdagingen. Hoe houden we onze arbeidspopulatie op peil, gelet op de vergrijzing en ontgroening? De armoede en het steeds groter wordende aantal mensen met schulden in Nederland? De verzadigde schoonmaakmarkt; wat betekent dit voor onze medewerkers? Kortom; hoe houden we onze medewerkers duurzaam inzetbaar?

Het spreekt voor zich dat bovengenoemde sociale en maatschappelijke uitdagingen nauw verwant zijn aan financiële vragen. Dat vraagt dus om een integrale visie en aanpak.

Kansen

C0000016In oktober 2014 is een coalitie van ambitieuze partijen gestart, waaronder De Groene Zaak, Het Groene Brein, True Price, Vebego, EY, NS, KPMG, Primum en USG People, en is de uitdaging aangegaan om serieuze stappen te maken in het inzichtelijk en meetbaar maken van de sociale waarde in een tijdsbestek van circa 12 maanden.

In veel organisaties is in het jaarverslag de financiële- en ecologische waarde in kaart gebracht maar de sociale/maatschappelijke waarde nog niet. Een logische vervolgvraag is hoe je deze niet-financiële waarde in kaart brengt, zo concreet en tastbaar mogelijk. Wat is de waarde van schoonmaken voorbij het salaris dat de schoonmaker krijgt? Wat gebeurt er als een ziekenhuis niet meer wordt schoongemaakt, met andere woorden; welke waarde voeg je toe aan medewerker, klant en maatschappij?

Best belangrijke vragen voor een dienstverlenende organisatie als Vebego waarbij de mens het belangrijkste goed is. Zeker in de verzadigde schoonmaakmarkt waar prijs nog vaak de boventoon voert. Zou het niet mooi zijn om een kentering te maken in het gedachtegoed dat schoonmaken een slecht betaald beroep is voor laagopgeleiden? Dit heeft Vebego gedaan door het kapitaliseren van positieve menskracht bij de joint-venture Sens!

Ook geïnteresseerd, om naast de gebruikelijke financiële waarde, de sociale waarde van jouw organisatie in kaart te brengen voor medewerkers, klant en/of maatschappij? Lees dan het whitepaper over sociale-impactmeting, van de deelnemende coalitie partijen zijn hierin de eerste resultaten en uitdagingen gepresenteerd.

Vervolg

De eerste stap van de expeditie is gezet, trots op het eerst geboekte resultaat van het meten van onze toegevoegde waarde aan medewerkers. Maar we zijn er nog niet en dus gaan we vol goede moed en met een backpack overladen met kennis & ervaring door met een nieuw onderzoek, ditmaal gericht op het meten van onze sociale impact.

De inhoud van dit artikel en van de whitepaper is tot stand gekomen in samenwerking met De Groene Zaak.

Hago Next gaat samenwerken met Made Blue: ‘Een Liter voor een Liter’

juli 2, 2015 by

Door: Frank Dobbelsteijn, Directeur Hago Next

Besef eens dat 2.7 miljard mensen op onze aardbol slechts beperkt toegang hebben tot schoon drinkwater. 780 miljoen mensen ontberen permanent schoon drinkwater. Dat is 46 keer de bevolking van Nederland. Immens grote getallen!

Ik wist van een mondiaal probleem rondom watervoorziening en beschikbaarheid, maar dat het deze omvang heeft, stond bij mij nog niet helder op het netvlies. Het triggerde bij mij een ‘call-to-action’.

Ik ben verantwoordelijk voor Hago Next, een vooruitstrevend en duurzaam schoonmaakbedrijf in Nederland. Wij zijn ons gaan buigen over deze mondiale ongelijkheid in waterbeschikbaarheid. Als schoonmaakbedrijf zijn wij immers een watergebruiker en is water een ‘belangrijke asset’ in ons primaire proces. Water gaat ons dus aan. Voor ons is beschikbaarheid van deze ‘belangrijke asset’ geen enkel issue. Sterker nog, wij gebruiken gewoon schoon drinkwater om kantoren schoon te houden en toiletten door te spoelen. Des te schrijnender, zou je zeggen.

Hago Next trad in contact met Made Blue. Made Blue is een organisatie die bedrijven met een significante watervoetafdruk mobiliseert om zich druk te maken over het geschetste mondiale waterprobleem. Samen met Made Blue zochten wij uit hoe groot onze watervoetafdruk nu werkelijk is. Bij meer dan 10 grote klanten zijn we nauwgezet ons watergebruik gaan meten. De uitgebreide analyse leverde uiteindelijk op dat we in een schoonmaakproces in een kantoorpand per uur gemiddeld 50 liter water gebruiken. Kijken we naar een selectie van onze grootste klanten, dan gebruiken wij daar op jaarbasis 10.746.028 liter water. De samenwerking die Hago Next is aangegaan met Made Blue hanteert het principe van ‘Een Liter voor een Liter’. Via Made Blue en de aangesloten NGO’s stellen wij jaarlijks de financiële middelen beschikbaar om dezelfde hoeveelheid liters water als die wij hier in ons schoonmaakproces gebruiken ook in schoonwater projecten in Afrika en Zuid-Amerika te kunnen genereren.

made blue

Onze klanten omarmen dit initiatief. Enkele hebben al aangegeven actief te willen participeren en ook hun volledige watervoetafdruk in te willen brengen. Ook onze medewerkers zijn trots op dit initiatief.

Een leuke duurzame spin-off is dat we bij de analyse van ons watergebruik filmpjes hebben gemaakt. Die filmpjes gaan we nu inzetten als instructiefilmpje. Het heeft ons namelijk inzicht gegeven in de mogelijkheden om de hoeveelheid van 50 liter per uur te kunnen reduceren.

Inmiddels heeft Made Blue een overeenkomst getekend met Vebego, de moedermaatschappij van Hago Next. De intentie daarbij is opgetekend dat ook de andere Vebego bedrijven zich aansluiten bij dit initiatief en met hun klanten dezelfde constructie gaan opzetten.

Green Key certificaat Goud voor de thuishaven van Vebego

juni 10, 2015 by

Door Julie Cappers (projectmanager duurzaamheid):
Vebego is gevestigd in het prachtige ‘Kasteel Cortenbach’ in Voerendaal, de thuishaven van de Vebego familie. Duurzaamheid is voor Vebego een belangrijk speerpunt. Het Green Key certificaat draagt bij aan het afleggen van verantwoording inzake duurzaamheid.

Wat is Green Key?
Green Key is een bekend internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche, gericht op o.a. hotels, recreatieparken, beurzen en congresgebouwen. Green Key richt zich voornamelijk op natuur en milieu, denk o.a. aan energie- en waterbesparing, milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen & duurzame catering. Er zijn drie niveaus te behalen; brons, zilver of goud. Afhankelijk van het aantal goedgekeurde normen wordt het niveau bepaald door een externe auditor.

Green Key logo

Reden voor het behalen van het certificaat?
Het eerste doel was het verduurzamen van de exploitatie van het mooie kasteel. Om te laten zien dat wij naast beleidsvorming ook in de praktijk serieus bezig zijn met duurzaamheid. Kasteel Cortenbach is namelijk een prachtige locatie met een representatieve functie; het is het familiehuis, de thuishaven, van Vebego waar iedereen welkom is. Een Green Key certificaat biedt daarom uitkomst als het gaat om het afleggen van verantwoording inzake duurzaamheid en daar waar het gaat om representatieve locaties.

Mijn ervaringen?
Als projectmanager is het altijd leuk om een nieuwe uitdaging aan te gaan, vooral als deze uitdaging in het teken staat van duurzaamheid. Goed doen voor mens & milieu, wie krijgt daar geen voldoening van?

Het inlezen, plannen, structuur aanbrengen en ‘hands on’ aan de slag gaan samen met een gemotiveerde projectgroep geeft mij veel energie. Vooral omdat tijdens het project duidelijk werd dat Kasteel Cortenbach al zeer veel doet aan duurzaamheid. Hier zijn we ons dan wel van bewust, maar soms zijn dingen zo vanzelfsprekend dat je het niet meer onder de noemer ‘duurzaamheid’ aanduidt. Een mooie conclusie is dat duurzaamheid een ‘Way of Life’ is voor Kasteel Cortenbach, het behaalde Green Key certificaat Goud bevestigt dit.

cortenbach

Wat betekent Goud voor Vebego?
Goud betekent voor Vebego een bevestiging dat we op de goede weg zijn. We zijn er immers nog niet, duurzaamheid is een voortdurend proces dat continu aan verbetering onderhevig is. Dit gedachtegoed is goed ingebakerd binnen Vebego. We maken weloverwogen keuzes, stellen realistische doelen en bereiken stap voor stap duurzame resultaten.

Een mooie afsluiting is het citaat van Mahatma Gandhi:
‘Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren’.

Share the Sun!

mei 8, 2015 by

Dit is Takiri zij is 16 jaar en woont in Wellawaya, een agrarisch dorp in het zuidoosten van Sri Lanka. Takiri is een gemotiveerde jonge meid die ervan droomt om arts te worden. Om dit te bereiken is het belangrijk dat zij op school goede resultaten haalt en daarmee in aanmerking komt om te gaan studeren in de grote stad. Maar er is een probleem. Leren is voor Takiri niet eenvoudig, niet omdat ze niet kan of wil, maar omdat er geen licht is als zij ’s avonds haar huiswerk wil maken. Reden is dat het huisje waarin zij woont met haar familie niet is aangesloten op de elektriciteit en het licht dat zij hebben van een kerosinelamp komt. Helaas is een kerosinelamp gevaarlijk, kerosine is duur en de dampen zijn zeer ongezond. Kortom, doordat er geen veilig licht is kan Takiri haar droom niet verwezenlijken.

IMG_5105

Gelukkig is er een lichtpunt! Takiri heeft van de Vebego Foundation een WakaWaka gekregen! Een WakaWaka? Nee geen exotische vogel maar een solar power lamp. De WakaWaka wordt opgeladen door de zon en geeft vervolgens gedurende ruim 4 uur veilig licht. Dit betekent dat Takiri en haar familie ’s avonds veilig licht hebben, Takiri kan studeren, mobiele telefoons opgeladen kunnen worden en ook haar familie in een gezondere omgeving leeft. Kortom: de WakaWaka heeft het leven van Takiri en haar familie verbetert en zij kan werken aan het verwezenlijken van haar droom.

Vebego vindt de WakaWaka een geweldige social enterprice en om die reden is zij een samenwerking aangegaan met deze organisatie. Vebego stimuleert haar bedrijven om de WakaWaka als relatiegeschenk in te zetten of als attentie te geven aan haar medewerkers. Dit doen wij via het programma ‘’Buy one, Give one’. Dit betekent dat voor elke WakaWaka die Vebego bedrijven kopen er één WakaWaka wordt gegeven aan gebieden in de wereld waar elektriciteit en licht niet vanzelfsprekend zijn. De ‘Give Ones’ gaan bijvoorbeeld naar de Ebola gebieden of naar de Syrische vluchtelingen kampen. Kortom met de WakaWaka is het motto Share the Sun werkelijkheid geworden.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie en de kansen die je andere mensen biedt door een WakaWaka, neem dan contact op met Annette van Waning – directeur Vebego Foundation – annette.vanwaning@vebego.com Natuurlijk kun je ook een kijkje nemen op de website van Waka Waka www.waka-waka.com.

Lees de Factsheet WakaWaka.

Vebego en Nederland Schoon, appeltje eitje

april 23, 2015 by

Door: Inger Strietman

Sommige samenwerkingen zijn zo logisch dat ze eigenlijk geen toelichting behoeven. De nieuwe samenwerking tussen Vebego en Stichting Nederland Schoon is er zo één. Nederland Schoon is al jaren zichtbaar in het straatbeeld waar zij zich, samen met bedrijven, overheden, scholen en vrijwilligers, inzet voor een schone, zwerfafvalvrije omgeving. Dat wij onze krachten gaan bundelen is dus appeltje eitje.

Op woensdag 18 maart jl. werd de samenwerking tussen Vebego en Nederland Schoon officieel bezegeld op Kasteel Cortenbach. De diversiteit aan mogelijkheden tot samenwerking wordt de komende tijd verder ingevuld. Deze zullen plaatsvinden op diverse niveaus.

De expertise van Nederland Schoon op het gebied van zwerfafval kunnen wij in onze bedrijven goed gebruiken. Met Hago Rail Services bijvoorbeeld kan worden gekeken naar bewust en onbewust zwerfafvalgedrag in en rondom het openbaar vervoer. Ook andere betrokkenen kunnen hierbij aansluiten. Doel is om samen met innovatieve oplossingen te komen om de leef- en werkomgeving in Nederland schoner te krijgen.

Ook SchoonPlein, het lesprogramma voor basisscholen dat Vebego Foundation heeft ontwikkeld, sluit nauw aan bij de missie van Nederland Schoon. Beide organisaties zetten zich in voor bewustwording van het belang van een schone omgeving onder leerlingen. En bieden inzicht in hoe kinderen hier zelf aan kunnen bijdragen. In het vernieuwde scholenprogramma van Nederland Schoon zal de inhoud van SchoonPlein verweven zijn om op deze manier samen nog meer scholen te bereiken.

Last but not least stimuleert Vebego haar medewerkers al jaren om zich vanuit hun maatschappelijk betrokkenheid actief in te zetten. De Supporter van Schoon-beweging van Nederland Schoon biedt hiervoor diverse mogelijkheden. Vebego medewerkers die mensen enthousiasmeren en activeren om Nederland schoon te houden, zoals we al zeiden: da’s toch logisch!

Lees op de website van Vebego meer over de samenwerking tussen Vebego en Nederland Schoon.

Vebego actief tijdens NL Doet

maart 31, 2015 by

Door Vivian Knechten:
Op 21 maart was het zover: NL Doet! De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Een mooie gelegenheid voor ons als bouwreisgroep om ons ambassadeurschap van de Vebego Foundation verder uit te dragen en onze bijdrage te leveren aan een goed doel. In januari van dit jaar hebben we als bouwreisgroep de unieke kans gekregen om in Sri Lanka aan een project te werken, een once-in-a-lifetime-expercience! Tijdens de terugkomdag in februari werd er met veel enthousiasme nagedacht over initiatieven om de groepsspirit levend te houden en besloten we als bouwreisgroep om o.a. mee te doen aan NL Doet.

Susanne, die de organisatie van de klus grotendeels op zich nam, koos een klus in het centraal gelegen Utrecht, waar we om 10.00 uur werden verwacht in de kleurrijke wijk Lombok. Ondanks het druilerige weer zijn we met in totaal 10 vrijwilligers in alle vroegte per auto of trein naar Utrecht gereisd. In Lombok werden we, samen met nog 23 vrijwilligers van het bedrijf Mediquest, met koffie en koek welkom geheten door initiator Jolanda van Resto van Harte, het bedrijf dat de klus heeft geïnitieerd.

Jolanda geeft allereerst een korte toelichting op de klus. Het gaat om het bouwen van in totaal 5 rollende resto’s. Dit zijn zogenaamde minirestaurants, bestaande uit een tafel waaraan zo’n 8 a 10 gasten kunnen plaatsnemen. De tafels rijden op wielen, die elk met fietsen worden aangedreven. In het midden van de tafel worden kleine gerechtjes door een kok bereid. De rollende resto’s zullen meerijden tijdens de parade ‘la Caravane d’ Utrecht’ op 3 juli. De bedoeling is dat toeschouwers kunnen opstappen, een stukje mee kunnen rijden en kunnen proeven van allerlei gerechtjes en vervolgens hun plek af staan aan het volgende groepje bezoekers. Het doel is uiteindelijk om mensen in de wijken met verschillende leeftijden, culturen en achtergronden, te verbinden en bij elkaar te brengen.

Na de uitleg worden de vrijwilligers verdeeld over de locaties in de verschillende wijken. Wij blijven in Lombok en onze taak voor vandaag is o.a. het in elkaar zetten van een aantal fietsen. Eerst krijgen we de opdracht om een 6-tal ernstig beschadigde en ‘afgedankte’ fietsen bij een fietsenmaker in de buurt op te halen. Door bruikbare onderdelen van een aantal fietsen te halen en deze op de meest geschikte fietsen te bevestigen, lukt het om een 3-tal fietsen weer helemaal gebruiksklaar te maken! Zo wordt o.a. de verlichting en de spatborden van een aantal fietsen afgehaald en op de beste fietsen gemonteerd. Een klus die nog de nodige handigheid vereist! Maar gelukkig met onze handige mannen Thomas, Eric, Willem, Corné en Philippe én met medewerking van Silke die ook een kei blijkt in fietsen repareren, wordt de klus uiteindelijk geklaard. Om 11.00 uur komt Annette ons verrassen met 2 appeltaarten die ons heerlijk smaakten. De dames Heidi, Susanne, Henriet en Vivian voeren inmiddels wat schilderwerkzaamheden uit: een 6 tal platen die uiteindelijk gaan dienen als tafel, moeten in de grondverf gezet worden. Om 12.30 uur wordt er een overheerlijke lunch geserveerd bestaande uit Turkse broden voorzien van het heerlijkste beleg en een uitgebreide salade. We worden wel verwend! Daarna wordt er tot half 4 verder gewerkt. Nicole, die er niet de hele dag bij kon zijn en op vrijdag al heeft meegedaan met een andere NL Doet klus, is in de loop van de middag naar Utrecht gekomen en heeft zich bij de groep aangesloten. Ze steekt ook hier meteen de handen uit de mouwen met het schilderen. De middag wordt afgesloten met een luxe high tea, verzorgd door de vrijwilligers van Mediquest. We borrelen nog een uurtje na en kijken tevreden terug op een geslaagde dag waaraan we onze bijdrage hebben geleverd. Een dag waaraan we als bouwreisgroep wederom met veel plezier en een enorm goeie teamspirit samen zijn doorgekomen.
nl doet bouwreis sri lanka

Vebego & UWV – een Duurzaam Werkend Stel

maart 11, 2015 by

Door Annette van Waning, Head of CSR / Directeur Vebego Foundation

Werk is belangrijk voor iedereen, maar helaas is er niet voor iedereen werk. Er zijn er in Nederland 687.000 werklozen. Om de werkgelegenheid te stimuleren hebben Vebego en het UWV in januari 2011 een convenant getekend. De intentie en doelstelling van het convenant is het bevorderen van het beschikbaar komen van werplekken binnen Vebego en haar bedrijven, voor mensen die binnen alle doelgroepen van het UWV vallen.

Maar ja werkt dat nu in de praktijk en hoe? Om eerlijk te zijn werkt dat heel goed en daar zijn we trots op! Na de pilot in Zuid Limburg is het werkingsgebied van het convenant uitgebreid naar heel Nederland waardoor alle Vebego bedrijven kunnen participeren in de contacten met het UWV. Dit betekent dat de landelijk adviseur werkgeversdiensten van het UWV contact heeft met onze HR en P&O adviseurs en zij samen de match maken met het lokale UWV. Hierdoor ontstaat persoonlijk contact en een gezamenlijk doel om mensen daadwerkelijk aan het werk te krijgen en te houden. Kortom, directe lijnen, concrete afspraken en doelgerichte actie.

De samenwerking in de afgelopen jaren is succesvol en daar zijn we trots op . Begonnen we met een 141 plaatsingen in 2011, inmiddels zijn in 2014 336 mensen bemiddeld naar werk. En op 1 januari 2015 was nog 51% aan het werk! Dat is een top resultaat. De mensen die aan het werk zijn komen uit een hele diverse groep. Deze bestaat bijvoorbeeld uit 19 Wajongers waarvan er 13 nog aan het werk zijn. En 24% behoorde tot de categorie jongeren (<27 jaar) e 54% tot de categorie 55+.

Behalve het bemiddelen van mensen kan en doet het UWV nog veel meer en ook daarvoor is het convenant bedoeld. Inmiddels heeft Vebego haar contacten met het UWV gebruikt binnen het programma Kansen voor Jongeren van het Oranje Fonds. Jongeren in dit programma kunnen competitietesten en interessetesten doen. Door ook hier samen te werken en met jongeren, Vebego en het UWV te kijken naar de mogelijkheden, dromen en kansen realiseren we duurzame inzetbaarheid voor deze groep en voorkomen we dat jongeren uitvallen en de werklozen van de toekomst worden.

Kortom, Vebego en UWV zijn samen een mooi werkend stel!

Goed voor de mens, goed voor het resultaat

oktober 4, 2013 by

Sociale innovatie is een onderwerp met attentie. Vanuit verschillende invalshoeken lijkt sociale innovatie een antwoord te geven op onze snel veranderende samenleving.

Daarbij gaat van Het Nieuwe Werken en het vergroten van de slaagkans van technische innovaties (75% mislukt doordat we te weinig rekening houden met de mens), tot het veranderen van de arbeidsverhoudingen in Nederland. Deze verschillende visies op sociale innovatie worden ook nog eens ontdekt vanuit allerlei kennisgebieden, bv. LEAN/Six Sigma, HR, ICT en duurzaamheid. Al deze invalshoeken hebben hun eigen definitie van sociale innovatie en eigen aandachtspunten, maar om het even simpel te houden zeggen wij gewoon maar: nieuwe dingen die goed zijn voor de mens, zijn goed voor het resultaat!

Past goed bij arbeidsintensieve bedrijven als Vebego

Bij Vebego werken bijna 50.000 medewerkers. Zij komen dagelijks met gemak op 200.000 werkplekken en hebben waarschijnlijk nog een veelvoud van contactmomenten. De eenvoudige redenering is dat als het goed gaat met onze mensen, dat afstraalt op onze klanten en dat dit goed is voor ons resultaat. Zowel financieel als mentaal (trots, betrokkenheid, waardering). Sociale innovatie is daarom een belangrijk thema in het kader van onze ambitie als Beste Werkgever. Maar hoe doe je dat nu, waar gaat het eigenlijk over en wat zien we ervan in de dagelijkse praktijk?

We zijn al begonnen!

Ofschoon sociale innovatie nu ‘hot’ is, zijn we hier bij Vebego al bijna 70 jaar mee bezig. Het gaat dan om het leren van de werkvloer (‘bottom-up up innovatie’). Denk aan verbetering van de samenwerking op de werkvloer van medewerkers onderling, maar vooral ook met klanten. Van kantoorbewoners, gasten tot patiënten en zorgpersoneel. Of aan het beter afstemmen van verwachtingen en het aanwenden kennis, verzoeken en signalen van klanten. Het inzetten van deze kennis voor structurele verbetering wordt onder andere bij Hago Airport Services al jaren met succes gedaan middels de zogenaamde toolbox meetings. Deze meetings staan in het teken van het delen van kennis van de werkvloer. Daarnaast zijn er tal van voorbeelden waar wij barrières voor mensen wegnemen die hen belemmeren hun werk goed uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan zaken rondom de werk/privé situatie. We proberen te helpen met moeilijkheden rondom bijvoorbeeld loonbeslagen en bedrijfsmaatschappelijk werk. Ook investeren we in het werken met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Ruim 5 jaar staat sociale innovatie expliciet op de agenda van Vebego. Wij vinden het belangrijksociale innovaties beter te herkennen, te erkennen en om ze breder toe te passen in de dagelijkse praktijk.

September: maand van sociale innovatie’

In ’september maand van sociale innovatie’ hebben we heel wat ervaringen verzameld en gedeeld met onze mensen. Dat deden we via een website, in gesprekken en via een webinar met Prof. Aukje Nauta. Ook pasten we de basisprincipes van ‘bottom-up up innovatie’ toe in een 12-uurssessie die een drietal nieuwe concepten opleverden. 25 praktijkmensen in vier teams werkten aan vraagstukken van de werkvloer. De principes van deze 12-uurs sessie waren:

  • definieer scherp het probleem
  • zoek een divers team met de benodigde kennis en praktijkervaring om het op te lossen (ook van buiten je eigen bedrijf!)
  • vertrouw op de wijsheid en ervaring van de groep
  • werk met kleine feedbackrondes gedurende de dag
  • maak het concreet en tastbaar (speel de situatie na, gebruik een cartoonist)
  • maak het relevant (binnen een maand in de praktijk kunnen uitproberen)
  • zorg voor supporters

Deze eerste supporters zitten vaak al in het team, maar vaak ook bij de mensen die het probleem heel goed herkennen en er elke dag weer last van hebben. Na 12 uur hebben vier concepten het licht gezien, deze worden verder uitgewerkt en gaan we als het goed is, terugzien in de praktijk.

Mooie voorbeelden voor het oprapen

Sociale innovatie kenmerkt zich door mooie, goede en door te vertalen praktijkverhalen. Kleine en grote heldenverhalen van hoe dagelijkse ergernissen van medewerkers en klanten samen opgelost worden. Storytelling is dan ook een veelbeproefde methode van liefhebbers van sociale innovatie. Kijk maar eens hoe NedTrain dat doet. Zij belonen de werkvloer met innovatievouchers, en medewerkers werken zelf direct mee aan de oplossing. Ook handig is de kennisbank sociale innovatie van TNO en Syntens. Een paar verrassende invalshoeken vond Karolien als jurylid van de categorie ‘sociale innovatie’ van Future Ideas. In deze Europese competitie dienen jonge talenten hun ideeën voor de toekomst in. Waaronder prachtige ideeën van alledaagse, veelal gratis voorradige hulpbronnen, die leiden tot verbeteringen in onze manier van werken. Van het beter gebruikmaken van daglicht tot manieren tot het inzetten van rollenspellen voor het nabootsen van nieuwe samenwerkingsvormen. Ook de moeite waard is inspiratie halen uit uit de natuur. Van mieren kunnen we bijvoorbeeld leren hoe we files op kunnen lossen. Dit soort voorbeelden laat zien dat we vaker een andere bril nodig hebben. Want de oplossingen zijn vaak dichter bij dan we denken!

Dit keer schreven onze bloggers Annette van Waning en Karolien Niederer samen. Dit deden ze al eerder voor een artikelreeks over sociale innovatie voor FMM Magazine. In deze link de artikelreeks.

Jeugdwerkloosheid – een oude en nieuwe uitdaging?

april 5, 2013 by

Afgelopen week was er, naast aandacht voor Noord-Korea en de aanstaande opening van het Rijksmuseum, ook aandacht voor de forse toename van jeugdwerkloosheid. Bedroeg de jeugdwerkloosheid in 2011 nog 9,8%, in januari 2013 is het al 15%. De werkloosheid slaat extra hard toe bij schoolgaande jongeren op zoek naar een stage of leerwerkbaan, jongeren zonder startkwalificatie en  jongeren met een niet-westerse achtergrond. Wat zijn de maatregelen en (financiële) impulsen die het tij moeten keren? Wat doet de overheid, maar misschien wel belangrijker: wat doet het bedrijfsleven? In perspectief een terugblik en de praktijk.

Op 30 maart 2009 verscheen een bericht in de pers waarin werd aangekondigd dat in 2009 en 2010 in totaal € 220 miljoen extra zou worden uitgetrokken voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. De toelichting hierbij vermeldde dat het risico van sterk oplopende jeugdwerkloosheid om dringende maatregelen vroeg. Vervolgens is er, na expertmeetings met het veld,  een actieplan met gemeenten en sociale partners besproken. We dachten dat het lek boven was en gingen we aan de slag …

Inmiddels, ruim 3 jaar later, op 5 maart, wordt bekend gemaakt dat het kabinet, als vervolg op de impuls uit 2009, nog eens € 50 miljoen extra uittrekt om in 2013 en 2014 de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Daarvan gaat €25 miljoen naar het programma ‘School Ex’ om jongeren in het MBO langer door te laten leren en €25 miljoen naar arbeidsmarktregio’s om jongeren aan de slag te helpen. Om dit alles kracht bij te zetten, een gezicht te geven en echt tot actie over te gaan is Miriam Sterk deze week benoemd als ambassadeur van Jeugdwerkloosheid. Zij moet proberen baanmogelijkheden dichterbij werkloze jongeren te brengen.  Hoe? Door betrokken partijen bij elkaar te brengen en een betere match tot stand te brengen tussen vacatures, leerwerkplekken en stageplekken enerzijds en werk anderzijds.

Behalve actieplannen, overleg met partijen en veel geld gebeurt er ook veel in de praktijk. Gewoon omdat we het belangrijk vinden. Het beschikbaar stellen van werkleerplekken of stageplaatsen vraagt van bedrijven en hun medewerkers een inspanning.  Immers, begeleiding vraagt tijd, aandacht, vaardigheden en kost ook geld. Anderzijds levert het bedrijven ook wat op, contact met jongeren die anders kijken naar de wereld, toegang tot een nieuwe doelgroep medewerkers en verrijking van de functie van de begeleidende medewerker. Kortom, het mes snijdt aan meerdere kanten zo zou je mogen verwachten.  Bij Vebego wordt op diverse manieren een bijdrage geleverd aan het realiseren van leerwerkplekken en stageplaatsen. Hieronder twee voorbeelden.

In oktober 2010 heeft Vebego een intentieverklaring getekend met het Oranje Fonds voor het programma Kansen voor Jongeren. In dit programma zijn projecten ondergebracht die ernaar streven jongeren tussen de 18 en 23 jaar een startkwalificatie te laten behalen. Dit door middel van sociaal, maatschappelijke en economische versterking. Vebego heeft zeven projecten ‘geadopteerd’ waarbij op basis van de behoefte van de jongeren wordt gezocht naar de match met Vebego bedrijven. Na bijna zes maanden kunnen we al een beetje trots zijn.  Door bemiddeling van Vebego gaat het UWV Heerlen het project Perron045 in Brunssum competentie- en persoonlijkheidstest aanbieden aan jongeren. In Utrecht is contact met Tence over het realiseren van meeloopdagen voor jongeren vanuit het project Desalniettemin en wordt gewerkt aan de inzet van Wajongers bij één van onze opdrachtgevers.

Het Martini Gilde is één van de projecten die al drie jaar succesvol is. Hago Zorg, samen met het Martini Ziekenhuis en de Groningse  ROC’s, realiseert werkleerplekken voor jongeren waarbij zij kennismaken met het facilitaire werkveld en het ziekenhuis. Inmiddels zijn na drie jaar 45 jongeren succesvol. Zij gaan verder leren in de praktijk, werken of gemotiveerd terug naar school.

Uit deze twee voorbeelden blijkt dat werkgevers zich moeten inspannen maar het niet alleen moeten willen en kunnen doen. Samenwerken is ook hier het sleutelwoord. Bedrijven moeten op zoek naar partners waarmee zij zich inzetten voor dit probleem. Des te meer omdat als we dit niet doen deze groep jongeren de ‘werklozen van de toekomst’ worden waar we met elkaar de rekening voor moeten betalen.

Daarom mijn oproep aan de ambassadeur Jeugdwerkloosheid Miriam Sterk om vooral het bedrijfsleven te betrekken bij het maken en vooral het uitvoeren van plannen. Stel middelen beschikbaar om initiatieven zoals bovenstaande mogelijk te maken zodat bedrijven zich samen gaan inspannen voor dit vraagstuk. Wij wachten niet op morgen, wij zijn al begonnen!