Veel vooruitgang

mei 1, 2011 by

De afgelopen maanden is veel vooruitgang geboekt op vele fronten. Een korte terugblik en een doorkijkje naar de komende periode.

MVO in ontwikkeling

De afgelopen maanden heb ik op diverse plaatsen samen met collega’s de MVO visie van Vebego uiteen gezet. We constateren dat we goed op weg zijn maar dat het doorzakken van MVO tot op de werkvloer een uitdaging blijft. Dit betekent dat we aan het nadenken zijn over hoe we dit beter kunnen doen, en een van onze ontwikkelrichtingen de komende maanden is dat we de MVO visie meer en meer willen koppelen aan de HR portefeuille in onze bedrijven. Dit leggen we niet op, dat past niet bij ons, maar we willen dit organisch laten groeien door HR managers te ondersteunen. Een mooie ontwikkeling die past bij onze MVO visie waarin mensen en duurzaam personeelsbeleid centraal staan.

Vebego Foundation

De bouwreizen naar Sri Lanka en Zuid Afrika waren een groot succes. In totaal hebben 32 medewerkers van Vebego bedrijven en ook relaties meegebouwd aan onze projecten. In Sri Lanka aan het Sambodhi Huis voor gehandicapte vrouwen en in Zuid Afrika zijn weer 2 klaslokalen en een keuken gebouwd. Inmiddels weten we dat onze betrokkenheid bij het Mziki project in Zuid Afrika zijn vruchten afwerpt, na een moeizaam begin is de gemeenschap zich aan het vormen, een commite is opgericht en gezamenlijk beheert men een hekkenmaakmachine voor hekken om de moestuinen. De vervolgplannen dienen zich nu aan in de vorm van een bakkerij. Dit bewijst maar weer dat duurzame ontwikkeling vooral gaat over aansluiten bij behoefte van de doelgroep maar ook bij het tempo van de doelgroep. Niet opleggen wat wij willen en vinden, maar met respect voor cultuur en gedachtengoed stap voor stap op weg naar een duurzame betere toekomst. Ghana is op dit moment in de opstartfase, de eerste bouwreis in in november gepland.

Behalve deze projecten ver weg  is in Nederland SchoonPlein ons scholenproject. We zijn zo trots op ons filmpje dat op 7 mei wordt uitgezonden bij Green Dream District op National Geographic, allemaal kijken! En De Belevenis gaat ook weer van start in Groningen dit keer. Afgelopen week de eerste kennismakingsbijeenkomst enMVO training gehouden, wat een mooie en goed gemotiveerde medewerkers werken bij onze bedrijven, ik word daar zo blij van!

En dan het mooie weer, Nederland geniet, iedereen naar buiten, Koninginnedag voorbij en o wat een enorme bende levert dit altijd op! Ik heb me verbaast over het vele plastic en vraag me af of we dit met elkaar niet anders kunnen aanpakken? Bijvoorbeeld iedereen zijn eigen (bier), (wijn) of (fris)glas meenemen of zo? Is dit een idee voor een marketingcampagne voor een drankmerk?

Geniet van de zon!

Annette van Waning

MVO Manager Vebego | Manager Vebego Foundation

Advertenties

Hago NEXT: nieuw initiatief in de schoonmaak gelanceerd

januari 14, 2011 by

Vandaag is een bijzondere dag: Hago NEXT is gelanceerd. Een nieuw schoonmaak initiatief van Hago waarin schoonmaak een ander en nieuw gezicht krijgt. Centraal staan: zichtbaarheid, eerlijk & transparant, menselijk, duurzaam, vakwerk en schoon.

Tijdens een treinreis vanaf Utrecht Centraal zijn onze relaties en stakeholders geinformeerd over het nieuwe initiatief. Duidelijk is dat iedereen enthousiast reageerde en inderdaad aangeeft dat het anders MOET en KAN in de schoonmaakbrache, maar dat het alleen tot echte verandering leidt als de branche het voorbeeld volgt. Daarbij is de keten van belang. Inkopers, vaak het startpunt van de keten, moeten anders gaan inkopen en niet de goedkoopste kiezen, maar LEF tonen en kiezen voor de duurzaamste en zichtbare oplossing, en vanaf vandaag is dat Hago NEXT.

Vervolgens is het de uitdaging aan facilitair managers om de bewoners van panden te laten zien dat schoonmaak zichtbaar maken ‘normaal’ is en samen met de opdrachtgever geven wij de schoonmakers weer een gezicht. Hago NEXT staat voor dagschoonmaak, niet meer via de kelder naar binnen maar via de hoofdingang, medewerkerstevredenheid van een 8, gebruikerstevredenheid een 8 en inzet van een slimme ICT tool @lly genaamd. Kortom het heeft alles in zich om een succes te worden, een succes in ontwikkeling want je bent nooit uitgeleerd, ook dat is Hago NEXT.

Het bijzondere is dat Hago NEXT al drie klanten heeft: Coca Cola, Hay Group en MVO Nederland. En daar zijn we trots op. Natuurlijk willen we groeien en dat gaat zeker gebeuren. Dit moet de verandering zijn die de branche nodig heeft. Ik sta volledig achter Hago NEXT en ga graag met opdrachtgevers en stakeholders in gesprek om dit initiatief verder te brengen.

Mijn droom?

Over 1 jaar zeggen : ‘Het was een mooie dag 14 januari 2011, het begin van een nieuw schoonmaaktijdperk …’

En daar gaan we samen aan werken!

Een nieuwe start …

januari 10, 2011 by

Het jaar is een week onderweg en op het gebied van duurzaamheid en diverse activiteiten is weer genoeg te melden. Terugkijken hebben we al gedaan, en nu vooruitkijken!

Standaard voor Duurzame Schoonmaak

In navolging van de schoonmaakstakingen van 2010 zijn wij regelmatig met diverse stakeholders in gesprek gegaan waaronder het FNV. Tijdens deze gesprekken is ook duurzame schoonmaak aan de orde gesteld. Wat is dit, waar gaat het over, welke thema’s komen aan de orde en hoe kan een opdrachtgever aan het begin van de keten een juiste keuze maken voor een duurzame schoonmaakpartner. Met dit gegeven, onze kennis en eigen ervaringen zijn we vorige week aan de slag gegaan en hebben de aanzet gemaakt in de ontwikkeling van een standaard voor duurzame schoonmaak. Collega Karolien Niederer spreekt graag over “de Schijf van Vijf’. Vanuit deze gedachte hebben we 5 P’s benoemd, kernthema’s en subthema’s aan de hand waarvan wij met opdrachtgevers en prospects het gesprek kunnen gaan voeren over duurzame schoonmaak en natuurlijk over de implementatie daarvan. Ik hoor je denken: welke 5 P’s, hier komen ze: People, Planet, Profit, Prospherity en Proces.

Nieuwjaarsreceptie Vebego

Op vrijdag 7 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Vebego. Inmiddels een niet te missen bijeenkomst waar ruim 900 medewerkers van onze Nederlandse en Belgische bedrijven aanwezig waren in het theater in Heerlen. Het was een groot succes. Onze Raad van Bestuur heeft vele handen geschud, iedereen een goed 2011 gewenst en we hebben teruggekeken en vooruit. In 2010 realiseerden we een omzet van € 968 miljoen en voor 2011 hebben we de ambitie om de € 1 miljard te bereiken. Tijdens het ‘officiele’ gedeelte namen we afscheid van Ton Goedmakers als lid van de Raad van Bestuur. Hij neemt zitting in de Raad van Commissarissen en gaat zich intensiever met de Foundation bezighouden. Ton van harte welkom! Onze Vebego Foundation was ook aanwezig met een ‘hartjesactie’. Alle ambassadeurs ontvingen een rood hartje met een lampje om te laten zien dat zij de Foundation een warm hart toedragen en … zij kregen een extra hartje om een collega te versieren ook mee te gaan op bouwreis en zo zijn hart te geven. Het was een succes, binnen de korste keren waren alle 250 lampjes verdeeld, dus de aanmeldingen moeten binnen gaan komen!

Duurzaamheid & Overheid

Tenslotte nog een korte reflectie op een artikel in NRC van afgelopen zaterdag. Daarin het bericht dat de Nederlandse overheid en duurzaam inkopen een niet zo’n succesvolle combinatie is. Tsja, vervelend om te constateren maar eigenlijk had ik niet anders verwacht. De overheid moet vooral doorgaan op de route waarin zij geloven maar dat langzaam en met vele hobbels. Willen we echt met elkaar, met Nederland, met onze bedrijven en alle innovaties en ideeen het verschil maken, dan moeten we niet wachten op de overheid maar met elkaar in actie komen en gaan DOEN. Een oproep aan ondernemers, bedrijven, medewerkers en iedereen die duurzaamheid een warm hart toedraagt, begin bij jezelf, sluit coalities, denk over je grenzen heen en toon LEF om buiten de geeigende paden te treden. Alleen dan kunnen we het verschil maken en komen vooruit.

Duurzame groeten,

Annette I.H. van Waning

Vebego International | CSR Manager

MVO moet je doen!

december 28, 2010 by

14 december 2010

In de maand december heb ik aan MVO Nederland een interview gegeven met als onderwerp: MVO moet je doen. Dit naar aanleiding van de vraag: Hoe implementeer je MVO in de organisatie. Glenn van de Burg, programmamanager People bij MVO Nederland, heeft dit interview op zijn blog geplaatst. En ook ik wil het jullie niet onthouden.

MVO moet je doen!

Als je het met Annette hebt over haar inspiratie voor MVO dan komt haar liefde voor de mens meteen duidelijk naar voren. Toen ze bij haar eerste baan bij schoonmaakbedrijf Westerveld in aanraking kwam met medewerkers van Turkse, Marokkaanse en Ghanese afkomst, besloot ze zich te verdiepen in hun land van herkomst, de gebruiken en de cultuur. Dit met als doel de medewerkers beter te begrijpen.

Nog steeds verdiept zij zich in andere culturen en reist voor de Vebego Foundation nog regelmatig naar het buitenland. Naar eigen zeggen heeft ze van haar oprechte interesse in de mens haar werk kunnen maken. Een wens die ze al aan het begin van haar carrière had. Bij Vebego zit ze wat dat betreft helemaal op haar plek. Het is een familiebedrijf en een mensenbedrijf in alle opzichten.  Door een duurzame omgang met medewerkers, klanten, relaties en leveranciers worden uiteindelijk continuïteit in relaties bewerkstelligt en duurzame winst gerealiseerd.

Gewoon doen!
Het inspireren van mensen binnen Vebego voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, of het nu gaat om directeuren of de medewerkers op de werkvloer, kan volgens haar niet zonder aan te haken bij de reeds bestaande praktijk. Je moet niet aankomen met een prachtig geschreven, maar algemeen en weinig concreet document over MVO. Je moet het ‘gewoon doen’.  Ook wanneer er weerstand is of twijfel gaat ze het gesprek aan en merken beide partijen hoeveel er eigenlijk al gebeurt op MVO gebied binnen een bedrijf. Het helpen van glazenwassers bij het bepalen van volgende carrière stappen, of het zichtbaar maken van schoonmakers door ze overdag bij klanten te laten werken, zijn hier voorbeelden van.  Zo krijgt MVO een gezicht  en  betekenis. Mensen snappen dan waar het om gaat en zien concreet hoe MVO in hun bedrijf werkt, dat het niet iets nieuws is dat er ‘weer bij moet’, maar ‘een way of life die we al jaren leven’.

MVO op de agenda
Annette zorgt er op verschillende manieren voor dat MVO beklijft en de aandacht vast blijft houden. Dit doet ze door de nieuwsbrief van MVO Nederland naar alle MVO-coördinatoren van de verschillende bedrijven door te sturen. Maar ook door het ontwikkelen van een MVO puzzel; een MVO-box; het SchoonPlein lespakket voor basisscholen over afval en weggooibesef; het houden van MVO bijeenkomsten en nog veel meer. Creativiteit komt dan ook naar voren als een tweede belangrijke voorwaarde voor het implementeren van MVO. Zo blijft het leuk en origineel. Daarnaast spelen verhalen een belangrijke rol voor Annette. Ze kent legio inspirerende verhalen over de MVO praktijk van Vebego bedrijven. Die zet ze vaak in als ze mensen erover vertelt. Een voorbeeld is het verhaal over de gedetineerden die meehelpen bij de schoonmaak van hun pand. Dit roept vaak verwondering op. Een aantal van deze verhalen wordt momenteel opgetekend en zal op de site geplaatst worden ter inspiratie van mensen, zowel intern als extern.

Tip voor de ondernemer…
Samenwerken, dicht bij jezelf en je core business blijven, vertrouwen hebben in mensen, creativiteit, enthousiasme en een actieve, praktische instelling kunnen zorgen voor draagvlak voor MVO. Annette is hiervan voor mij het sprekende voorbeeld.

2010 en nu op naar 2011 …

december 20, 2010 by

Terugblik 2010

2010 zit er bijna op en dat betekent voor velen en ook voor mij terugblikken maar ook vooral vooruitkijken naar 2011. Maar eerst 2010. Er is veel gebeurt en dat is een zeer summiere samenvatting. Waar zijn we gestart en het lijkt alweer lang geleden. In de eerste maanden zijn we bezig geweest met de ontwikkeling van ons MVO model met als hoogtepunt de publicatie in ons duurzaamheidsverslag. Daarnaast natuurlijk de contacten met MVO Nederland die behoorlijk geintensiveerd zijn, dit naar tevredenheid van beide partijen. Samen hebben we gewerkt om het thema PEOPLE meer en meer onder de aandacht te krijgen en dit resulteert in het thema People Power voor 2011. Vanuit Vebego hebben onze bedrijven MVO ook omarmd. De MVO coordinatoren zijn aan de slag, onze website is live, de sustainability commitments worden ondertekend en meer en meer medewerkers zien MVO niet als een moetje maar als een deelvan hun dagelijks functioneren. En dit is nog maar een tipje van de sluier. Onze bedrijven hebben op vele wijzen hun eigen MVO projecten gevonden veeal in overeenstemming met hun klant of dienstverlening en zo zien we het graag. Met als hoogte punt de lancering van Hago NEXT, ons antwoord op de roep om een duurzaam schoonmaakconcept. Hierover in januari 2011 meer!

Toch nog even naar het nieuws en de actualiteit van vorige week. De staking bji TNT. dit trof mij zeer deze discussie en niet omdat ik het eens was met de stakers, TNT of de vakbond. Wat mij intrigeerde is dat iedereen schreeuwde om behoud van banen, natuurlijk dat wil ik ook, maar wat hebben TNT, de vakbonden en de medewerkers gedaan om zichzelf in de afgelopen jaren te ontwikkelen om te voorkomen dat deze siutatie zich zou voordoen? Die vraag heb ik mij gesteld en eruit geleerd dat je altijd aan je medewerkers moet blijven vragen: wat is je ambitie? op welke wijze kunnen wij als werkgever bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling? Ik weet zeker dat hiermee niet iedereen geholpen zou zijn, maar wel dat een deel van deze medewerkers op een andere wijze aan de slag zou kunnen komen. En om dit te voorkomen is het een aandachtspunt, ook voor onze schoonmaakbedrijven, om aandacht te blijven besteden aan hun medewerkers en de ontwikkeling daarvan. Immers, iedereen heeft een ambitie!

En dan de Foundation. Een bijzonder jaar vanwege het lustrum dat we op 3 november vierden met ruim 100 ambassadeurs. En de lancering van de GOED, ons magazine. Dat ging als warme broodjes en nu is het al in de herdruk. En natuurlijk 3 bouwreizen. Ghana, Sri Lanka en Zuid Afrika. “Onze” landen, zoals we dat noemen met onze projecten, dit geeft aan hoe eigen het is geworden na 5 jaar met elkaar bouwen. Ook in Nederland zijn we een tweetal nieuwe projecten gestart: De Belvenis en SchoonPLein, en vooral die laatste is een enorm succes vooral om dat onze bedrijven en medewerkers kunnen participeren. We gaan hier in 2011 mee door!

2011 …

En dan is het bijna zover, 2011 klopt op de deur. Onze thema’s voor 2011 zijn voor MVO deels gelijk. We blijven ons richten op PEOPLE, de mens centraal. Daarbij proberen we een brug te slaan naar de gezondheidszorg want in deze branche is MVO nog sterk onderbelicht. We gaan dit doen door de Vebego zorg bedrijven met elkaar en met hun klant te motiveren om ander naar de huidige vraagstukken te kijken en zo businesscases op te bouwen. Ook gaan we met sociale innovatie verder aan de slag en blijven we op zoek naar mogelijkheden om mensen met beperkingen in te zetten. Een eerste aanzet om hier aandacht voor te vragen is de bijlage bij de P+ magazine in maart/april waarin een interview met Neil Cortenraad en Wil Bongarts over hun visie op de SW en ontwikkelingen. Maar ook onze bedrijven blijven we stimuleren, MVO trainingen geven en bewustwording aanmoedigen. uiteindelijk is MVO en duurzaam ondernemen een way of life.

En wat gaat de Foundation doen in 2011? wat zijn de bestemmingen? Het zal je niet verbazen dat we Ghana, Sri Lanka en Zuid Afrika op de planning hebben staan. In Ghana gaan we een heel nieuw project opzetten. Een vocational training center voor straatmeiden. Annet van de Laak gaat dit samen met Kevin Vinken, mede initiator van dit project, opzetten en dit zal resulteren in een bouwreis in november 2011. In Sri Lanka gaan we door met het Sambodhi Institute en bereiden we een reis voor met de Vebego Strategic Mangement Course in mei. Dit als afsluiting van hun opleiding en om een bijdrage te leveren aan de businesscase voor de exploitatie van het Senehasa Senior Home. Ten slotte Zuid Afrika, in het voetballand van 2010 gaan we door met het bouwen van klaslokalen en scholen in het gebied rondom Mziki. Daar zijn overigens de eerste moestuinen zeer succesvol en leert de community elkaar om verder te komen. Dat is ook duurzame ontwikkeling. Dit alles blijft gekoppeld aan onze MVO trainingen die als waardevolle aanvulling worden ervaren.

In nederland gaan we door met de Belevenis. We kijken naar ondersteuning in het denken over een permanente locatie, een hele uitdaging. En SchoonPlein! Daar ben ik trots op, het programma krijgt meer en meer voet aan de grond. In januari de eerste school en in februari opnames voor National Geograpic Junior! wie doet je dat na. Inger is helemaal Miss SchoonPlein en wordt door onze bedrijven als een echte collega ervaren. top.

Tenslotte rest mij om iedereen een goed uiteinde te wensen, met veel goede voornemens, of juist niet? misschien wel minder voornemens maar wel voornemens die we waar maken. Afijn, kies zelf wat bij je past.

Geniet van de sneeuw en op naar een duurzaam 2011.

Annette van Waning

CSR Manager | Manager Vebego Foundation

Vebego International

Drukke tijden …

november 19, 2010 by

Beste mensen,

De afgelopen weken heb ik vaak gedacht: “Ik moet mijn blog schrijven” er zijn zoveel mooie, goede, spannende en vooral inspirerende momenten en bijeenkomsten. Maar zoals altijd ontbreekt de tijd, tot het moment dat iemand mij aansprak en zei: ‘je beleeft zoveel, doet zoveel, inspireert veel mensen en ik lees je blog altijd, jammer dat je niet zo vaak schrijft’. Dank aan Feia die dit tegen mij zei, vanaf nu ga ik (proberen) mijn bijdragen regelmatiger te schrijven. In deze bijdrage dus een inhaalslag (sorry) met als onderwerpen het lustrum van de Foundation, de NEVI bijeenkomst, Het Nieuwe Werken, Koploper People en een vooruitblik naar 2011.

 Ik sta niet uitgebreid stil bij het interview in het Financieel Dagblad van 3 november, de inhoud spreekt voor zich, maar het was wel een van de hoogtepunten in de afgelopen periode. Heb je het artikel gemist en ben je nieuwsgierig,  mail mij: a.vanwaning@vebego.com

Lustrum Vebego Foundation

Op 3 november hebben we met ruim 100 ambassadeurs het lustrum van de Vebego Foundation gevierd. Alweer 5 jaar zijn voorbij gegaan, hebben we gebouwd aan de Foundation, een bijzonder ‘bedrijf’ zoals ik altijd noem, met mooie projecten en vooral projecten waarin wij met elkaar het verschil hebben gemaakt voor mensen verweg maar ook dichtbij. Alle verhalen hebben we gepubliceerd in ons lustrummagazine GOED/GOOD dat op deze dag is gelanceerd en de eerste uitgave werd overhandigt door mij aan Ronald Goedmakers. Immers, zonder de visie en bijdrage van Vebego zou “onze” Foundation er niet zijn. Behalve veel weerzien, elkaar ontmoeten hebben we de middag ingevuld door actief met GIPS aan de slag te gaan. Met elkaar hebben we ervaren hoe het is om met een beperking te leven, confronterend, verhelderen maar vooral een geweldige ervaring. Iedereen was onder de indruk van de vrijwilligers van GIPS (www.gips-ta.nl), van hun openhartigheid maar ook van de wijze waarop zij leven met een beperking. Ook GIPS sprak haar waardering uit voor onze ambassadeurs, de interesse en nieuwsgierigheid naar en in mensen. Dit is de kern: mensen! Ik vond het een geweldige dag, heb genoten van alle ambassadeurs die er waren en was vooral heel trots dat Vebego dit mogelijk maakt. En het motiveert om nog lang door te gaan! Wil je ons lustrummagazine ontvangen stuur dan een mail aan: info@vebegofoundation.nl . Voor de foto’s kijk op http://vebego.nl/nl-nl/6/789/vebego_foundation_lustrum.aspx

NEVI

Op 2 november heb ik een voordracht gehouden voor inkopers van NEVI met als thema: ‘duurzaam inkopen van facilitaire diensten’. Hier kun je veel over vertellen en de vraag is waar liggen de accenten. In de voordracht is geen aandacht besteed aan de ‘pennen en de podloden’ maar aan mensen. Waarom is het belangrijk om als inkoper stil te staan bij de factor mens, hoe doe je dat, hoe doe je dat samen met je leveranciers, wat mag je van de overheid verwachten, wat doet de overheid? En hoe staat Vebego hiertegenover. Allemaal thema’s die aan de orde zijn gekomen en hebben geleid tot een inspirerende bijeenkomst waarin de ‘ogen geopend zijn’. We inderdaad weten dat het zo niet langer kan, dat iedereen een kans moet krijgen, ook mensen met een beperking maar dat verandering bij jezelf begint. Toon leiderschap en lef dat was mijn oproep naar inkopers. We zullen zien hoe de toekomst eruit ziet.

Het Nieuwe Werken

Vorige week was de week van Het Nieuwe Werken. Oneerbiedig noem ik dit het ‘nieuwe containerbegrip’. Immers alles of niets valt hieronder. Waar gaat het over? Eén definitie is algemeen geaccepteerd: tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Maar hoe we dat doen moeten we met elkaar organiseren en zal ook voor elke organisatie, iedere medewerker en elke activiteit anders zijn. Tijdens de bijeenkomst van MVO-Nederland bleek in elk geval dat er veel animo is, veel bedrijven bezig zijn en een van de knelpunten is dat ‘de directie’ besluit we gaan het doen: Het nieuwe werken. Maar dat vervolgens een goede implementatie vaak achter wege blijft, onduidelijk is wat wordt verwacht en helaas de medewerker (soms) over het hoofd wordt gezien als belangrijkste participant, succesfactor en informatiebron. Kortom, er is nog voldoende werk aan de winkel, met als belangrijke boodschap: communiceer met je medewerkers, stel je open en zoek samen naar de beste manier. Ook bij Vebego zoeken we naar wat Het Nieuwe werken voor ons betekent. Wij beginnen bij onze mensen en hebben een enquete gehouden over flexwerken, behoeftes, wensen, motivatoren en voorziene knelpunten. Dit gaan we gebruiken om onze visie te schrijven en met elkaar te bespreken hoe wij dit gaan doen. Wordt vervolgd …

MVONL Koploper People

Deze week bijeengekomen met de Koplopers op het dossier People van MVO-Nederland. Op basis van een tweetal bijeenkomsten heeft Glenn van de Burg de visie geschreven en hebben we deze vastgesteld met als conclusie dat 6 onderliggende thema’s binnen het dossier People aandacht verdienen: goed werkgeverschap, goed werknemerschap, diversiteit, arbeidsparticipatie, social sourcing en maatschappelijke betrokkenheid. Natuurlijk zijn er vele thema’s meer te benoemen, voor deze focus is gekozen omdat dit de lading zoveel mogelijk dekt en binnen de thema’s ruimte is voor een eigen invulling van organisaties. En de klant? De klant is zeker van belang en heeft op alle thema’s invloed in de interactie met organisaties. Hoe verder? Heel concreet zal MVO-Nederland een MVO cirkel op Het Nieuwe Werken ontwikkelen en zullen we met elkaar in de komende periode de thema’s verder proberen te verdiepen waarbij participatie uit het werkveld van belang is. Te beginnen bij goed werknemerschap. Dus ook dit onderwerp wordt vervolgd. Wil je de visie lezen, laat het weten! we zullen deze via de Vebego website beschikbaar stellen.

2011 in zicht

Het jaar vliegt voorbij en zoals een collega dan zeg ‘er is nog veel zang en dans’ voordat het jaar ten einde is. Maar toch al een doorkijkje naar het nieuwe jaar. Wat zijn de MVO thema’s die op de agenda staan en waar we meer aandacht aan gaan besteden. Allereerst MVO in de gezondheidszorg. Zoals dit jaar bleek is MVO een thema dat bij raden van bestuur en directies niet (hoog) op de agenda staat, inderdaad, ze hebben wel wat anders aan hun hoofd. Maar … als je deze vraagstukken vanuit MVO benadert kan er best iets verrassends gebeuren. Dus in 2011 gaan wij proberen onze zorgpartners hierin te betrekken. En dan natuurlijk sociale innovatie. Een thema waar Vebego al langer mee bezig is maar wat nu ook langzaam voet aan de grond krijgt bij een breder publiek, we blijven hierop actief en vanuit MVO zullen we participeren in diverse platforms. En tenslotte de SW. Veel veranderingen staan voor de deur door Haagse visies en besluiten en hoe gaan wij hiermee om. En natuurlijk blijft het thema People voor ons op de agenda. Kortom, een mooi jaar staat weer voor de deur.

Maar voor het zover is zijn er nog wat events en daarover bericht de volgende keer.

Tot dan,

Annette van Waning

CSR Manager

Vebego International

Future Leaders Event 2010

oktober 29, 2010 by

Inspiratie halen & brengen

Donderdag 28 oktober kwamen ruim 200 Young Professionals samen bij KPMG voor het jaarlijse Future Leaders Event. Een dag waarop zogenoemd jong talent uit het ‘grootbedrijf’ en overheid samenkomt en wordt geinspireerd door lezingen maar ook actief zelf een bijdrage moet leveren. Kortom: halen en brengen!

Halen

In de ochtend hebben we drie ‘deskundigen’ hun bijdrage geleverd: Yvo de Boer, Herman Mulder en Trude Maas. Beide heren hadden een mooi betoog met een visie op de planet waarbij Yvo de Boer het doorgeven van deze wereld aan onze kinderen vergeleek met het achterlaten of verkopen van een “tweede hands auto”. Kortom, we moeten er beter voor zorgen, helemaal als we weten dat we zullen groeien naar 9 miljard! mensen, onze natuurlijke bronnen zullen afnemen, maar wel iedereen welvaart zal nastreven: het geeft te denken. Herman Mulder noemde vooral de relatie met de bankaire wereld en de verantwoordelijkheid die wij moeten nemen om MVO integraal onderdeel te laten worden van reporting. Een warm betoog om te streven naar Integral Reporting waarbij financieel economische rapportage hand in hand gaat met duurzaamheidsrapportage.

Tenslotte Trude Maas met als thema: ‘De mens is de vooruitgang’. In haar bijdrage ging het vooral om de HOE vraag, hoe gaan we het doen, hoe komen we in actie, hoe komen we van beleid naar implementatie. Als echte “implementatiefreak” was dit voor mij persoonlijk de inspirerendste bijdrage. Zij spreekt ons allen aan op onze verantwoordelijkheid: wat kan jij doen om het verschil te maken? Gebruik je talent, toon LEF, ga niet achteroverzitten, zit niet op die apenrots, maar toon leiderschap, denk aan de ganzen en neem de leiding als het kan.

Na de pauze een vlammende, humoristische en realistische bijdrage van Ruud Koonstra. Vele voorbeelden komen voorbij, succes en falen dichtbij elkaar. De boodschap voor mij: doorzetten, niet opgeven, ondernemen, vertel je verhaal, kansen pakken, kijk over je grenzen, niet bang zijn maar DOEN!

Brengen

Maar we hebben met elkaar ook veel gebracht. In totaal zijn 19 pamfletten geschreven over uiteenlopende thema’s, deze pamfletten waren door de groepen voorbereid en tijdens de middag hebben we deze pamfletten afgerond en gepresenteerd. Vanuit Vebego hebben we deelgenomen aan diverse groepen zoals ‘Iedereen aan de Slag’ waarbij wij inspiratie hebben gebracht over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bleek weer eens hoe ver wij bij Vebego en onze bedrijven zijn met dit thema en hoe diverse onze voorbeelden. De groep was onder de indruk en wij hebben de kennis verspreid. De groep duurzaam inkopen heeft ook zijn bijdrage geleverd. Aan het einde van de middag zijn alle pamfletten in 1 minuut samengevat en is verteld aan de zaal wat de kern van de zaak was. Een hele uitdaging, maar goed om de elevator pitch te oefenen.

Onze bijdrage

Namens Vebego hebben een 6-tal collega’s aan dit event deelgenomen: Marc van de Bergh (Hago Zorg), Suzanne de Bruin (Hago Sales), Sylvie Franken (Assisst B), Nikita Rijken (Prisma) en Andries van Betum (VMC). Hoewel ik niet tot de doelgroep behoorde was ik wel zeer nieuwsgierig naar de opzet van de dag en de inhoud en heb me deze dag onder de ‘jongeren’ begeven.  Gezamenlijk hebben we aan diverse pamfletten meegeschreven met de volgende thema’s: Iedereen aan de slag, duurzaam inkopen en MBO.

Wil je onze pamfletten lezen, dat kan, ga naar www.futureleadersevent.nl en daar is alles te vinden.

En natuurlijk een groepsfoto!

Mooie en inspirerende verhalen!

oktober 1, 2010 by

Verhalen zeggen meer …

Je kan er lang en kort over praten maar om uit te leggen wie je bent en waar je voor staat kun je nog altijd het beste een echt verhaal uit de praktijk vertellen. Dit geldt voor vele onderwerpen maar zeker voor MVO. Afgelopen week hebben we met 15 MVO coordinatoren van diverse Nederlandse en Belgische Vebego bedrijven de MVO verhalen uit hun bedrijven verzameld en aan elkaar verteld. En wat bleek het is geweldig om te horen en er zit passie, emotie en echtheid in deze verhalen. Wat in eerste instantie een gewoon verhaal lijkt blijkt bij nader inzien een ervaring die gaat over samenwerken, kansen geven, leren, ontwikkelen, trots en betrokkenheid.

Vebego is één grote familie

Neem bijvoorbeeld het verhaal van Vebego. Marc Bonnema, gastheer van het Vebego op Cortenbach heeft vol passie verteld over het project ‘Beleef Cortenbach’.  Iedereen die bij Vebego werkt, verspreid over heel Europa, behoort tot één grote familie. En om dit te onderstrepen nodigen zij iedereen uit om gebruik te maken van het familiehuis. Dit kan door een vergadering te plannen, het kunstwerk te bezoeken, samen nieuwe ideeen op te doen, relaties te versterken of te genieten van de Bourgondische gastvrijheid. Dit alles wordt onderstreept door bijvoorbeeld het gebruik van regionale producten. Met onze MVO visie in het vizier is dit een goed voorbeeld hoe je dichtbij, samen met je mensen bouwt aan een duurzame relatie, in een prettige omgeving waarbij oog is voor detail.

Vertel het voort …

We constateerden met elkaar dat we veel verhalen hebben maar deze niet of nauwelijks opschrijven. We vertellen het voort … maar dan … is het risico op vergeten ook aanwezig. Met elkaar hebben de MVO coordinatoren zich gecommiteerd om hun verhalen te gaan opschrijven, we helpen ze hierbij zodat we deze kunnen koppelen aan onze MVO thema’s. Op deze manier worden hun verhalen, onze verhalen, jouw verhaal en het verhaal van de toekomst.

Wil jij ook een verhaal vertellen over een MVO gebeurtenis of project en je resulaten delen, neem dan contact met mij op: a.vanwaning@vebego.com

Duurzame groeten,

Annette van Waning

Vebego International

MVO Manager

MVO onderweg!

september 17, 2010 by

MVO Workshop

De afgelopen week stond geheel in het teken van kennisoverdracht en actief aan de slag met MVO.  Gelukkig komen er steeds meer actieve vragen op mij af van collega’s en externe partners van Vebego. De vraag is heel concreet, namelijk kun je wat over MVO komen vertellen. Het antwoord: natuurlijk kom ik je over MVO vertellen, maar nog beter we gaan SAMEN aan de slag met MVO. Samen gaan we in een workshop aan het werk en beantwoorden diverse vragen over het MVO beleid van Vebego, dat van onze prospects en klanten, hoe we samen stappen op het gebied van duurzaamheid kunnen zetten zodat het onze medewerkers, onze opdrachtgevers, en onze maatschappelijke betrokkenheid dient. Dit alles in relatie tot onze dienstverlening. Zowel Hago Sales als Hago NWN heeft deze workshop succesvol doorlopen en er zijn heel wat vragen beantwoord, deuren open gegaan en zijn onze medewerkers geinspireerd op pad gegaan. Belangrijke conclusie van allen: MVO is van ons allemaal en heel dichtbij. Het biedt ons als bedrijven van Vebego onderscheidend vermogen bij onze relaties door de unieke manier waarop wij naar mensen, naar dienstverlening en naar onze relaties kijken. Waarbij we de profit niet uit het oog verliezen.

De bouwreis komt in zicht!

Het is bijna zover, over twee weken vertrekt de bouwreis naar Sri Lanka met een groep van 16 gemotiveerde medewerkers van diverse Vebego bedrijven en relaties. Zij gaan bouwen aan het Sambodhi Institute in Baddegama, een huis voor gehandicapte vrouwen. Tijdens de MVO training is ingegaan op wat MVO voor jezelf, je werk en je omgeving betekent, een eerste verkenning. Niet onbelangrijk als je weet dat we tijdens de bouwreis middenin een pijler van ons MVO beleid staan, namelijk onze maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast is er uitgebreid kennisgemaakt en weten wij zeker dat we weer met 16 Vebegoparels op reis gaan. De reis kun je volgen via onze blog op de website van Vebego Foundation www.vebegofoundation.nl . Dagelijks schrijven de deelnemers over hun belevenissen en dit keer plaatsen wij ook foto’s!

Workshop People door Vebego bij MVO Nederland

Inmiddels is Vebego een goede bekende van MVO Nederland. Of zoals Willem Lageweg , directeur MVO Nederland, zegt: ‘Ik zie en benoem de bijzondere activitetien van Vebego overal. Vooral hun visie op mensen is uniek en het is fantastisch dat zij deze visie en overtuiging, als koploper, met ons en andere partners willen delen’. Tijdens het CSR Mangers event op 16 september waarbij het thema ‘Mensen maken het Verschil’ op de agenda stond is door mij een workshop verzorgt met als thema ‘MVO & HR: onlosmakelijk met elkaar verbonden’. Hierbij ben ik samen met de deelnemers ingegaan op de fases van MVO in je bedrijf en in welke mate en hoe HR daarbij een rol speelt, de impact van leiderschap op MVO en de organisatie, wie wil je zijn? en welk type leiderschap streef je na? Duidelijk is dat Vebego als familiebedrijf het Rijnlandse model nastreeft waarbij mensen, vakmanschap, verantwoordelijkheid en samen ondernemen centraal staan, zonder daarbij een gezonde balans met de bedrijfseconomische doelen uit het oog te verliezen. De workshop bracht weer eens helder naar voren dat mensen het verschil maken en vooral storytelling een belangrijke manier is om mensen te motiveren en ook veranderingen teweeg te brengen.

En dan nu ..

Het is bijna weekeind na een hectische week maar vooral een week met voldoening. Voldoening omdat weer een grotere groep collega’s binnen Vebego en partners buiten Vebego hebben kennisgemaakt met onze MVO visie en zijn gaan inzien dat dit geen ‘window dressing’ is maar een ‘way of life’. Dat je dagelijks met je prospect of klant over het thema MVO en duurzaamheid kan praten en samen kan nadenken maar vooral moet gaan DOEN! Het verschil zit in de kleine initiatieven. Samen een bijdrage leveren om de dag van morgen een beetje beter te maken dan die van vandaag. Daar gaan we voor!

Vebego & Preuvenetour: een sportieve combinatie

september 6, 2010 by

Vebego helden fietsen 120 kilometer voor het goede doel!

Donderdag 2 september was een bijzondere en sportieve dag voor collega’s van diverse Vebego bedrijven. Ruud Danklof, Wim Feijen en Corno Stam hebben deelgenomen aan de 13e Preuvenetour. Een wielerkoers van 120 kilometer door het heuvelachtige Limburgse land voor het goede doel.  Om 10.00 uur gaf beschermvrouwe Judith Oostwegel het startschot en na de eerste kilometers de uitdaging om op het parcours van Megaland achter een Derny (een brommertje dat het tempo aangeeft) diverse rondes te rijden. Dit voor de Gerry Kneteman cup. Na deze eerste uitputtingslag op naar de eerste stop om uit te rusten, te genieten van een hapje en een drankje en natuurlijk de mannen en vrouwen moed in te praten voor de volgende kilometers. De aanmoedigingen kwamen van Sascha Kotterer (teamcaptain), Gerard Hentenaar, Marjan Feijen en ondergetekende. Gelukkig was het weer goed en met een zonnetje erbij hebben we genoten van diverse stops en is op de fiets behalve over het weer ook nog over wat zaken gesproken. De dag werd afgesloten met een gezellig diner bij VanderValk in Heerlen waar de helden werden gehuldigd en de winnaar van de Gerry Knetemancup in het zonnetje werd gezet met een prijs en trui gesponsord door Vebego.

Ruud, Wim en Corno: de eindstreep hebben we gehaald!

Annette van Waning, Sascha Kotterer, Wim Feijen, Gerard Hentenaar, Marjon Feijen, Corno Stam en liggend Ruud Danklof

Na een succesvolle koers weer voldaan teruggekeerd!

Health Foundation Limburg

Het goede doel waarvoor is gekoersd is de Health Foundation Limburg. Health Foundation Limburg is een stichting die fondsen werft voor wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+ (azM). Dat doen zij op vier verschillende gebieden: kanker, hart- en vaatziekten, geestelijke gezondheidszorg en chronische ziekten. meer weten www.hfl.nl