Posts Tagged ‘sociale innovatie’

Het meten van sociale waarde!

januari 19, 2016

C0005403Wat is de waarde van je dienstverlening? Dat is een lastige vraag die steeds meer bedrijven zichzelf stellen. Want als je vindt dat het in de economie, en dus in je organisatie niet alleen om financiële, maar ook om sociale, ecologische en maatschappelijke waarde moet gaan, dan wil je die waarde ook in kaart brengen. Zo concreet en tastbaar mogelijk.

Bedrijven die deze vaak nog ongrijpbare waarde kleur en betekenis geven, weten dan ook beter hoe en waar ze waarde kunnen toevoegen. En bovendien ontdekken ze hoe inzicht in sociale waarde een bouwsteen kan zijn voor strategie en propositie. Ook Vebego heeft de eerste stap gezet in de expeditie naar sociale waardecreatie namelijk in het kapitaliseren van positieve menskracht!

Uitdagingen

De toegenomen aandacht voor sociale waarde is niet uit de lucht komen vallen. De urgentie is hoog. Sociale en maatschappelijke vraagstukken stellen Vebego voor grote uitdagingen. Hoe houden we onze arbeidspopulatie op peil, gelet op de vergrijzing en ontgroening? De armoede en het steeds groter wordende aantal mensen met schulden in Nederland? De verzadigde schoonmaakmarkt; wat betekent dit voor onze medewerkers? Kortom; hoe houden we onze medewerkers duurzaam inzetbaar?

Het spreekt voor zich dat bovengenoemde sociale en maatschappelijke uitdagingen nauw verwant zijn aan financiële vragen. Dat vraagt dus om een integrale visie en aanpak.

Kansen

C0000016In oktober 2014 is een coalitie van ambitieuze partijen gestart, waaronder De Groene Zaak, Het Groene Brein, True Price, Vebego, EY, NS, KPMG, Primum en USG People, en is de uitdaging aangegaan om serieuze stappen te maken in het inzichtelijk en meetbaar maken van de sociale waarde in een tijdsbestek van circa 12 maanden.

In veel organisaties is in het jaarverslag de financiële- en ecologische waarde in kaart gebracht maar de sociale/maatschappelijke waarde nog niet. Een logische vervolgvraag is hoe je deze niet-financiële waarde in kaart brengt, zo concreet en tastbaar mogelijk. Wat is de waarde van schoonmaken voorbij het salaris dat de schoonmaker krijgt? Wat gebeurt er als een ziekenhuis niet meer wordt schoongemaakt, met andere woorden; welke waarde voeg je toe aan medewerker, klant en maatschappij?

Best belangrijke vragen voor een dienstverlenende organisatie als Vebego waarbij de mens het belangrijkste goed is. Zeker in de verzadigde schoonmaakmarkt waar prijs nog vaak de boventoon voert. Zou het niet mooi zijn om een kentering te maken in het gedachtegoed dat schoonmaken een slecht betaald beroep is voor laagopgeleiden? Dit heeft Vebego gedaan door het kapitaliseren van positieve menskracht bij de joint-venture Sens!

Ook geïnteresseerd, om naast de gebruikelijke financiële waarde, de sociale waarde van jouw organisatie in kaart te brengen voor medewerkers, klant en/of maatschappij? Lees dan het whitepaper over sociale-impactmeting, van de deelnemende coalitie partijen zijn hierin de eerste resultaten en uitdagingen gepresenteerd.

Vervolg

De eerste stap van de expeditie is gezet, trots op het eerst geboekte resultaat van het meten van onze toegevoegde waarde aan medewerkers. Maar we zijn er nog niet en dus gaan we vol goede moed en met een backpack overladen met kennis & ervaring door met een nieuw onderzoek, ditmaal gericht op het meten van onze sociale impact.

De inhoud van dit artikel en van de whitepaper is tot stand gekomen in samenwerking met De Groene Zaak.

Advertenties